Cô gái này một bên chân tháo khớp hông, bên còn lại cũng bị thương khá nặng.

Cô gái này một bên chân tháo khớp hông, bên còn lại cũng bị thương khá nặng.

Người đăng: Chân Tay Giả Thảo Nguyên vào Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018