Đây là sản phẩm độc đáo của chúng tôi

Đây là sản phẩm độc đáo của chúng tôi:
– Ổ mỏm cụt mềm không cần dây đeo.
– Socket làm bằng sợi Cacbon bền nhẹ.
– Khớp mắt cá được thiết kế đặc biệt đảm bảo tính thấm mỹ cao .

Đây là sản phẩm độc đáo của chúng tôi:- Ổ mỏm cụt mềm không cần dây đeo. - Socket làm bằng sợi Cacbon bền nhẹ. - Khớp mắt cá được thiết kế đặc biệt đảm bảo tính thấm mỹ cao .

Người đăng: Chân Tay Giả Thảo Nguyên vào Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016