Chân giả

Cháu mới 18t , làm chân hơn 1 năm rồi mới quay lại kiểm tra. Chân giả đã ngắn 2 cm nên dáng đi bị lệch.
Các phụ huynh chú ý cho các cháu đang tuổi lớn kiểm tra chiều cao thường xuyên hơn nhé.