Chân tháo khớp hông này là loại đời cũ có giá thành rẻ mà đi khá ổn

Chân tháo khớp hông này là loại đời cũ có giá thành rẻ mà đi khá ổn.

Người đăng: Chân Tay Giả Thảo Nguyên vào Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016