Chân trên đùi với khớp thủy lực phanh hãm tự động

1 cặp chân trên đùi với khớp thủy lực phanh hãm tự động. Sockets cacbon silicon khóa chốt