Bệnh nhân là Cụ già 73 tuổi

Bệnh nhân là Cụ già 73 tuổi lựa chọn Chân có socket tiếp xúc toàn phần không cần dây đeo, có gia cường bằng sợi cacbon. Khớp gối thủy lực phanh hãm tự động