Một góc tủ trưng bày các loại khớp gối nhập ngoại.