Tay giả cầm nắm dễ dàng

Tay giả là phương tiện chỉnh hình được cung cấp cho các loại mỏm cụt của chi trên

Tay trên khuỷu

tay6.jpg - 90.65 Kb

tay1.jpg - 106.79 Kb

Tay dưới khuỷu

tay3.jpg - 129.08 Kb

Tay dưới khuỷu trang sức

tay5.jpg - 103.58 Kb

Tay dưới khuỷu sinh hoạt (bàn tay nắm mở được)

tay4.jpg - 59.37 Kb

Một số mẫu tay giả