Sản xuất – lắp chân giả – tay giả

Được hình thành từ năm 1990, dưới tên là Xưởng Chỉnh hình Nhà In bộ Lao Động-TB&XH. Chỉ đạo sản xuất và kinh doanh trực tiếp là ông Lê Doãn Thắng – kỹ thuật Chỉnh hình cấp 1(Orthopaedic meister)nguyên xưởng trưởng xưởng chỉnh hình thuộc viên Chỉnh hình Ba vì, đã tu nghiệp nhiều năm ở nước ngoài.

Chất lượng – Tiến độ – Hiệu quả

Đảm bảo đúng, đầy đủ thủ tục trình tự từ khám, đo khuôn mẫu…

SẢN PHẨM

qodef-fullwidth-slider

Chân trên gối

Chân giả trên gối: Được hiểu là các loại chân giả khác nhau cung cấp cho các trường hợp phải cắt cụt phía trên đầu gối.

Chân giả trên gối được cung cấp cho các mỏm cụt cắt ở đầu trên của khớp gối và đầu xa của khớp hông, động tác cắt ngang qua cấu trúc thân xương đùi. Mức cắt cụt được chia thành 3 mức: ngắn, trung bình và dài. Không được cung cấp chân giả sớm thì mỏm cụt càng ngắn mức độ co cứng và dang ra càng lớn.

qodef-fullwidth-slider

Chân Giả Dưới Gối

Chân giả dưới gối được hiểu là các loại chân giả cung cấp cho các mức cắt cụt dưới gối

Chân giả dưới gối tiếp xúc toàn phần (kiểu PTB, PTS, KBM, PTK). Tất cả những chân giả này đều có một SOCKET (ổ mỏm cụt) tiếp xúc toàn phần, có điểm tỳ dưới xương bánh chè, có hoặc không có ổ mỏm cụt mềm bên trong.

qodef-fullwidth-slider

Tay giả

Tay giả là phương tiện chỉnh hình được cung cấp cho các loại mỏm cụt của chi trên

Tay trên khuỷu, Tay dưới khuỷu, Tay dưới khuỷu trang sức, Tay dưới khuỷu sinh hoạt

qodef-fullwidth-slider

Nẹp chỉnh hình

Nẹp chỉnh hình (Orthesis) trong ngành chân giả, tay giả là từ được Bennett đề xuất để chỉ những phương tiện cơ học, có thể được chế tạo bằng các loại vật liệu khác nhau, được gắn bên ngoài hệ cơ-xương

Dùng cho người bệnh bị xuy giảm khả năng vận động. Nẹp có chức năng nâng đỡ, trợ giúp, cố định, định hướng, nắn chỉnh và ngăn ngừa biến dạng chi thể. Tóm lại là dùng cho người bị rối loạn hệ Thần kinh-Cơ-Xương.

qodef-fullwidth-slider

Áo chỉnh hình

Áo chỉnh hình được xem như các phương tiện trợ giúp kỹ thuật theo nguyên tắc sinh cơ học, được cung cấp cho cơ thể người bệnh từ khu vực khung chậu lên đến đầu cằm.

Phần lớn áo chỉnh hình tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến cột sống.Dựa vào các mục đích điều trị mà người ta chỉ định các kiểu, loại áo chỉnh hình khác nhau.